Trang chủKEYWORD_1Tư vấn du họcKEYWORD_1Thủ tục du học

Điều kiện cần có để du học Hàn Quốc
Ngày đăng: 03/07/2014

1. Điều kiện dự tuyển hệ đại học

 

a. Hạng mục chung

 

- Dành cho những em học sinh đã tốt nghiệp(hoặc chuẩn bị tốt nghiệp) THPT ở trong nước hoặc nước ngoài

 

- Dành cho những sinh viên có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (Topik) từ cấp 3 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL550, CBT210, IBT80, IELT5.5, TEPS550 TRỞ LÊN)

 

Nhà trường thừa nhận những sinh viên có học bổng do chính phủ mời, những sinh viên có năng lực về toán học theo các khoa có liên quan do chính phủ ngoại quốc cấp học bổng.

 

b. Diện chuyển đổi

 

- 2 năm học: dành cho những sinh viên đã hoàn thành (chuẩn bị hoàn thành) 1 năm học ở trường đại học chính quy ở trong hoạc ngoài nước hoặc đã tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) trường cao đẳng (70 học phần)

 

2. Điều kiện dự tuyển hệ thạc sĩ

 

Người làm đơn phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

- Sinh viên ngoại quốc đã hoàn thành hoặc chuẩn bị hoàn thành hệ cao học, đại học ở Hàn Quốc và ở nước ngoài

 

- Năng lực ngôn ngữ: Người đăng ký phải nộp một bảng điểm ngoại ngữ được công chứng gồm:

 

+ Tiếng Hàn: Năng lực tiếng Hàn Topik cấp 3 trở lên

 

+ Tiếng anh: TOEFL PBT 550, CBT210, IBT 80; IELTS 5.5; TEPS 550 trở lên

 

3. Điều kiện dự tuyển hệ học tiếng Hàn

 

- Là sinh đã tốt nghiệp cấp 3 (Sắp tốt nghiệp) ở trong và ngoài nước